Ułatwienia dostępu

Skip to main content

WYBÓR PRZYCHODNI

Drodzy Pacjenci, wybór przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nie zawsze jest łatwym wyborem. Samego wyboru przychodni niestety nie możemy za Państwa dokonać, natomiast możemy ułatwić jego wykonanie czyli złożenie deklaracji.

Co to znaczy? NFZ dalej utrzymuje w mocy zadeklarowanie pacjenta do danej przychodni, lekarza, pielęgniarki i położnej poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu jakim jest DEKLARACJA. Deklaracja taka musi być opatrzona Państwa podpisem tradycyjnym lub też cyfrowym. Poniżej wyjaśniamy dwie formy obecnie dostępne dla pacjentów naszych przychodni.

Należy pamiętać, że NFZ dopuszcza w chwili obecnej jedynie dwie formy składania deklaracji - podpisaną osobiście lub też poprzez IKP

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYSTĘPOWAĆ DO ŻADNEJ PRZYCHODNI PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ, TAKA FORMA JEST NIEDOPUSZCZALNA I NIE MA FORMY WIĄŻĄCEJ.

Każdy pacjent może dwa razy w roku bezpłatnie zmienić przychodnię oraz zadeklarowany personel. Przy składaniu deklaracji do nowej przychodni nie ma obowiązku informowania poprzedniej o rezygnacji.

Po prawe stronie wzór wypełnionej poprawnie deklaracji. Pola zaznaczone na:

  • czerwono to pola obowiązkowe;
  • żółto nieobowiązkowe;
  • niebiesko obowiązkowe w przypadku składania deklaracji na osoby niepełnoletnie;
  • zielono pola wypełnione przez nas danymi przychodni.

W celu przystąpienia do jednej z naszych przychodni uprzejmie prosimy o wypełnienie wymaganych stron deklaracji:

W przypadku PAŃ należy dokonać wyboru lekarza poz/pielęgniarki poz/położnej poz*. Następnie deklarację drukujemy, podpisujemy, a skan lub zdjęcia przesyłamy na adres e-mail: *w miejscu nazwisk przy braku wyboru wstawiamy kreskę „-”.

W przypadku PANÓW wybiera się lekarza poz/pielęgniarkę poz*. Następnie drukujemy i podpisujemy, a skan lub zdjęcia przesyłamy na adres e-mail: *w miejscu nazwisk przy braku wyboru wstawiamy kreskę „-”.

W razie pytań lub wątpliwości - uprzejmie prosimy o kontakt z rejestracją jednej z naszych przychodni.

Pacjent ma prawo do złożenia deklaracji wyłącznie na lekarza. Brak wyboru pielęgniarki poz/położnej poz pozbawia Pacjenta w tej przychodni np. opieki  pielęgniarskiej (iniekcje, pobór krwi, itp.)

OPCJA 1 - FORMULARZ ONLINE

Formularz online - klikając w poniższy link zostaną Państwo przeniesieni do wirtualnej deklaracji, którą należy stosownie wypełnić i na końcu podpisać - myszką przesuwając kursor po ekranie, palcem, bądź też rysikiem. Wysyłając wypełnioną deklarację do wybranej przychodni przekazują państwo swoją gotowość do zmiany przychodni bądź też lekarza, pielęgniarki lub położnej. 

W myśl naszej poniższej zasady zalecamy podanie w formularzu deklaracji numeru telefonu (nie jest obowiązkowy) by personel mógł się z Tobą skontaktować w przeciągu dwóch godzin od złożenia przez Ciebie deklaracji i ustalić z Tobą prioytety jakich od nas oczekujesz w związku z zapisaniem się do jednej z naszych przychodni.

OPCJA 2 - Pobranie pustej deklarcaji

Po prawe stronie link do pustych deklarcji do lekarz, pielęgniarki oraz położnej. Można wydrukować, wypisać i podejśc do naszej przychodni celem złożenia, a zarazem przystapienia do jednej znaszych przychodni.

OPCJA 3 - Wpełnienie deklaracji poprzez IKP

Od jakiegoś czasu państwo Polskie udostępnia dla obywateli szereg narzędzi "e". Jednym z takich narzędzi jest portal pacjent.gov.pl zwany IKP - internetowym kontem pacjenta. Właśnie na tym koncie poprzez zalogowanie się z użyciem PZ - profilu zaufanego możecie Państwo przystąpić do wybranej przychodni. Wybór Wasz zostaje potwierdzony podpisem zaufanym, a take deklaracja zostaje przekazane elektronicznie odpowiedniej przychodni. Podmiot taki musi się do takiej deklaracji ustosunkować, czyli zaakceptować ją lub też odrzucić podając powód odmowy. W obydwóch przypadkach zostaniecie poinformowani odpowiednim komunikatem na IKP.

Dlaczego Euromedica?

120
Specjalistów
35
Poradni
20
Lat w branży
4
Placówki