Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RODO

Klauzule informacyjne: NZOZ Euromedica Sp. z o.o.

Dane Administratora: NZOZ Euromedica Sp. z o. o.
Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz

Klauzule informacyjne: "JK-21" Sp. z o. o., Centrum Medyczne IKAR

Dane Administratora: "JK-21" Sp. z o. o., Centrum Medyczne IKAR
Adres: ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz

Klauzule informacyjne: NZOZ TIVOLI-MED. S.C.

Dane Administratora: NZOZ TIVOLI-MED. S.C.
Adres ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Marcin Stodolski

 Formy kontaktu:

a) listowna: NZOZ TIVOLI-MED. S.C. Inspektor Ochrony Danych, Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz

b) elektroniczna pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać:

 • Osobiście – w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00 w punkcie Rejestracji (pisemnie)
 • Osobiście – w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00 w punkcie Rejestracji (ustnie)
 • Listownie – przesyłając go na adres korespondencyjny Administratora
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.


Realizacja praw osób których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych - art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22.

  Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:
 • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora

NZOZ Euromedica Sp. z o. o.
Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz

"JK-21" Sp. z o. o., Centrum Medyczne IKAR
Adres: ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz

NZOZ TIVOLI-MED. S.C.
Adres ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz

 • osobiście w siedzibie Administratora (w punkcie Rejestracji lub w biurze pracowników księgowości).
Wzór wniosku dostępny jest poniżej.
Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.
 
Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 
W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn. 
 
Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.
 
Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Monitoring pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Sposób obserwacji pomieszczeń tj. zastosowanie monitoringu wizyjnego, jego cel oraz okres przechowywania nagrań - wskazano w klauzulach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej (menu RODO) oraz w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie podmiotu.


TELEPORADY

Do pobrania

 
 

Dlaczego Euromedica?

120
Specjalistów
35
Poradni
20
Lat w branży
8
Placówek