Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Psychiatra Grudziądz NFZ i prywatnie

Psychiatra

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

W ramach NFZ - Centrum Zdrowia Psychicznego:
Pacjent kolejnorazowy:
Przychodnia Euromedica SPEC, ul. Roty Grudziądzkiej 6,
Infolinia: 56 46 50 600
 
Pacjent pierwszorazowy:
PZK Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny
Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Wł. Biegańskiego

ul. Rydygiera 15/17
 
Prywatnie: 
Przychodnia Euromedica SPEC, ul. Roty Grudziądzkiej 6
Infolinia: 56 46 50 600
ul. Mieszka I 7F/2A,
Rejestracja:  667 137 111
 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 roku życia - dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego i ma swoją siedzibę w grudziądzkim szpitalu.
 
My jako Grupa Euromedica jestesmy częścią tego centrum oferując usługi w dotychczasowym zakresie tzn. jako PZP - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych.
 
Kto może szukać pomocy w naszym Centrum? 
 • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłoszenia się pacjenta - osobiście lub telefonicznie poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można uzyskać informacje na temat funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, pacjent może zostać zapisany do odpowiedniego specjalisty lub pokierowany do odpowiedniego działu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (np.: poradnia, oddział szpitalny, udzielenie porady psychiatrycznej lub psychologicznej, itd.).
 • Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.
 • Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi. 
 • Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka. 
Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.
 
Pomoc Środowiskowa 
Jeśli pacjent nie może przyjść osobiście, zespół mobilny przyjedzie do niego. Czas rozmowy i ilość spotkań – to wszystko jest dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności – zespół nie jest w żaden sposób oznakowany.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.
Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.
 
Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
 • z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
 • w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
 • z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
 • w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
 • nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne. 
 
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Oddział Psychiatryczny I
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 
Ogólne założenia i wizja funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
 
Przystąpienie do programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku, umożliwi rozwój psychiatrii środowiskowej mającej na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
W zakresie pomocy udzielanej pacjentom z obszaru swojego działania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych będzie współpracowało z lokalnymi organami administracji samorządowej i rządowej (w tym pomocy społecznej), instytucjami (w tym placówkami opieki zdrowotnej), organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a także z grupami samopomocy pacjentów i ich rodzin. 
Współpraca ta będzie polegała m. in. na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej. 


Psychiatra to specjalista, który zajmuje się chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi.

Wizyta u tego typu lekarza nie powinna budować dodatkowego napięcia, bowiem psychiatra potrafi dotrzeć do przyczyn i wyznaczyć odpowiednią drogę leczenia przy ewentualnych problemach, czyli np. stosowanie leków farmakologicznych.

Osoba psychiatry różni się od psychologa oraz psychoterapeuty. Psychiatra jest lekarzem, który może zdiagnozować i leczy choroby psychiczne, a także przypisuje recepty, zwolnienia lekarskie, czy kieruje pacjentów do szpitala. W przypadku psychologa uprawnienia są inne - udziela pacjentowi wsparcia, może opiniować i orzekać o stanie chorego, jednak nie jest uprawniony np. do wystawiania recept. Podobne wsparcie można spotkać u psychoterapeuty.

Do obowiązków psychiatry należy ocena i zdiagnozowanie choroby, jaką przechodzi pacjent. Równocześnie obowiązuje go tajemnica psychiatryczna, zatem nie może podzielić się niewygodnymi faktami z innymi, a co za tym idzie - nie trzeba obawiać się tej wizyty.

Objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, często po wcześniejszej już, wstępnej konsultacji z psychologiem lub lekarzem ogólnym:

 • zmiany nastroju,
 • izolowanie się od otoczenia,
 • zmiany aktywności - nadmierna lub zbyt mała
 • gwałtowne, niespodziewane zmiany w życiu, z jakimi ciężko sobie poradzić, np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy,
 • ciągłe uczucie strachu i niepokoju,
 • uczucia smutku, przygnębienia,
 • poczucie samotności,
 • większa nerwowość, nadwrażliwość na napotkanie sytuacje,
 • widzenie rzeczy, których nie ma,
 • słyszenie głosów, które w rzeczywistości nie występują,
 • ból głowy, drżenie rąk, nadmierna potliwość, kołatania serca - objawy niezwiązane z problemami fizycznymi, wykluczone przez badania,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od seksu,
 • uzależnienie od zakupów,
 • uzależnienie od narkotyków,
 • uzależnienie od leków.

Jakie choroby leczy psychiatra?

 • depresja,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia osobowości,
 • nerwica,
 • schizofrenia,
 • uzależnienia,
 • mania,
 • zaburzenia koncentracji i pamięci,
 • myśli samobójcze,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • anoreksja,
 • bulimia,
 • psychoza,
 • zespół stresu pourazowego,
 • choroby zawodowe.

Dlaczego Euromedica?

120
Specjalistów
35
Poradni
20
Lat w branży
8
Placówek