Ułatwienia dostępu

Skip to main content
  • EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
    12.06.2023

    EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

☀️Szanowni Państwo, sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami! Poniżej znajdą Państwo informację na temat karty EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego☀️
♦️Co to jest EKUZ?
EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.
♦️ Kto może otrzymać kartę?
?oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
? osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).
♦️Jak uzyskać EKUZ?
Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów:
?Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
?Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
?Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
?Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ
?Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)
‼️Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne‼️
 

Dlaczego Euromedica?

120
Specjalistów
35
Poradni
20
Lat w branży
8
Placówek